Giới thiệu Moana

19/10/2017 04:10

Một Công ty cải tiến gen di truyền học về Tôm sú P. monodon. Phương pháp tiếp cận mạnh mẽ dựa trên khoa học và hỗ trợ trên các lĩnh vực đa dạng như di truyền học, bệnh học, công nghệ sinh học, cơ sở hạ tầng và các hoạt động công nghệ

Tầm nhìn – Sứ mệnh

19/10/2017 04:10

Cung cấp đầy đủ truy nguyên nguồn gốc, tính bền vững và nâng cao hiệu suất cho ngành công nghiệp nuôi tôm sú toàn cầu. Là nhà sản xuất và cung cấp giống lai chọn lọc hàng đầu đã được thuần hoá và thông qua, cải tiến về mặt di truyền và được chứng nhận SPF giống tôm bố mẹ.

Giá trị cốt lõi

19/10/2017 04:10

Quần thể tôm sú được tuyển chọn từ khu vưc địa lý rộng lớn.
Cải tiến di truyền thông qua sự chọn lọc giống.

Tại sao Moana độc đáo

19/10/2017 04:10

Lựa chọn nguồn thành lập từ các nguồn địa lý rộng khắp cho bất kỳ chương trình tôm Mẹ trên toàn thế giới
Nguồn di truyền Tôm sú Sạch Mầm Bệnh (SPF) lớn nhất và đa dạng nhất thế giới, với cơ sở dữ liệu theo dõi phả hệ có trụ sở tại trung tâm nhân giống hạt nhân (NBC) ở Kona-Hawaii