Tại sao Moana độc đáo:

• Lựa chọn nguồn thành lập từ các nguồn địa lý rộng khắp cho bất kỳ chương trình tôm Mẹ trên toàn thế giới
• Nguồn di truyền Tôm sú Sạch Mầm Bệnh (SPF) lớn nhất và đa dạng nhất thế giới, với cơ sở dữ liệu theo dõi phả hệ có trụ sở tại trung tâm nhân giống hạt nhân (NBC) ở Kona-Hawaii
• Tôm sú được thuần hóa thế hệ thứ 14 hiện đang sẵn có cho các hoạt động ương giống của khách hàng
• Hậu ấu trùng Tôm Bố Mẹ (PPL) Sạch Mầm Bệnh cho tất cả các loại bệnh biết được do vi rút, tác nhân gây bệnh và cơ quan cầu tạo bạch huyết của loài tôm biển được liệt kê bởi OIE (Tổ chức sức khỏe động vật Thế Giới) hiện đang có sẵn tại Trung tâm nhân giống NBC Moana tại Kona, Hawaii
• Phương pháp khoa học vững mạnh dựa trên phương pháp tiếp cận và hỗ trợ trên các lĩnh vực đa dạng như: di truyền, bệnh học, công nghệ sinh học, cơ sở hạ tầng và hoạt động công nghệ
• Quy trình kiểm dịch và an toàn sinh học tỉ mỉ kể từ khi bắt đầu chương trình trên nguyên tắc là để phát triển một quần đàn Sạch Mầm Bệnh đầu tiên và sau đó tiến hành vào việc thuần hóa, chọn lọc nhằm cải thiện hiệu suất của tôm
• Chương trình gây giống sinh sản gia đình (không biến đổi gen) tập trung vào cải thiện những đặc điểm chọn lọc của tầm quan trọng kinh tế cho ngành nuôi công nghiệp trang trại trong khi bảo tồn di truyền đa dạng hóa tối đa
• Chương trình gây giống sinh sản duy nhất đang được tiến đến quy mô thương mại trong khu vực là kinh doanh con giống tôm sú (P. monodon) cải tiến Sach Mầm Bệnh và gia hóa thông qua Trung tâm nhân giống (MC) đến các ngành công nghiệp trang trại.