Tầm nhìn:

Cung cấp đầy đủ truy nguyên nguồn gốc, tính bền vững và nâng cao hiệu suất cho ngành công nghiệp nuôi tôm sú toàn cầu.

Sứ mệnh:

Là nhà sản xuất và cung cấp giống lai chọn lọc hàng đầu đã được thuần hoá và thông qua, cải tiến về mặt di truyền và được chứng nhận SPF giống tôm bố mẹ.

Sứ mệnh thương mại:

Cung cấp cho ngành công nghiệp thủy sản Tôm Sú những giải pháp cần thiết cho các vấn đề hiện tại của:
– Truy nguồn gốc xuất xứ,cung cấp nguyên liêu thô liên tục và bền vững (Hậu ấu trùng Bố Mẹ PPL/ Bố Mẹ giống)
– Chứng nhận giống Sạch Mầm Bệnh
– Những đặc điểm được cải thiện (tăng trưởng, …)
– Chứng nhận xuất xứ (Giống gia hóa)